Regulamin promocji

Regulamin promocji „WRACAM -5%”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin Regulamin określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „WRACAM -5%”.
 2. Promocja jest organizowana przez si si bee Marta Szczepaniak prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Koziej 19A lok. 3, 54-104 Wrocław, NIP - 7521247221 (zwaną dalej „Organizatorem”), e-mail: shop@seeyourskin.pl
 3. Promocja odbywa się w trakcie zakupów dokonywanych jedynie za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.seeyourskin.pl
 4. Promocja obowiązuje do 31.12.2023 r.
 5. Celem promocji jest zachęcenie klientów do sfinalizowania rozpoczętego procesu zakupowego na stronie www.seeyourskin.pl i promowanie produktów marki See.Your.Skin.
 6. Administratorem danych osobowych w ramach skorzystania z promocji „WRACAM” jest si si bee, Marta Szczepaniak, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: 54-104 Wrocław, ul. Kozia 19A lok. 3, NIP - 7522147221, e-mail: shop@seeyourskin.pl
  Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych i administrowania danymi dostępne są w  zakładce „Polityka prywatności” na stronie sklepu www.seeyourskin.pl
 7. Informacja o możliwości skorzystania z Promocji „Wracam” będzie dostępna w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana do osoby, która nie zakończyła procesu zakupowego na stronie sklepu www.seeyourskin.pl 

 

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która dodała produkt marki See.Your.Skin do swojego koszyka zakupowego na stronie sklepu www.seeyourskin.pl w ciągu ostatnich 30 dni i nie dokończyła swoich zakupów, lub wyraża chęć zakupienia produktów oraz jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i spełnia pozostałe warunki Regulaminu.
 2. Kod promocji brzmi: WRACAM
 3. Kod o treści WRACAM należy wpisać w koszyku zakupowym podczas podawania informacji niezbędnych do realizacji złożonego zamówienia. 
 4. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 5. Produktami, których zakup objęty jest Promocją są wszystkie artykuły dostępne do sprzedaży w sklepie internetowym www.seeyourskin.pl
 6. W ramach Promocji uczestnik dokonujący w okresie trwania Promocji jednorazowego zakupu na dowolną kwotę ma prawo użyć kodu WRACAM i tym samym uzyskać 5% zniżki na cały koszyk zakupowy.
 7. Promocja WRACAM nie dotyczy kosztów wysyłki.
 8. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.

 

POSTĘPOWANIE  REKLAMACYJNE I ZWROTY

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji nazwie „WRACAM -5%”
 2. Wszystkie osoby mają prawo złożyć reklamację do zakupionego towaru w ramach Promocji „WRACAM -5%”
 3. Wszystkie osoby mają prawo dokonać zwrotu zakupionego towaru w ramach Promocji „WRACAM -5%”
 4. Wszystkie zwroty i reklamacje będą dokonywane i rozpatrywane według ogólnoprzyjętych i aktualnie obowiązujących prawem zasadach, określonych w ogólnym Regulaminie sklepu dostępnym na stronie internetowej sklepu www.seeyourskin.pl
 5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika:
  - zgłaszającego reklamację w związku z udziałem w Promocji WRACAM,
  - w związku z reklamacją zakupionego produktu,
  - w związku zwrotem,
  wyłącznie w zakresie procedury reklamacyjnej lub procedury zwrotu.
   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Organizator Promocji domniemywa, że przez dokonanie zakupów z kodem WRACAM Uczestnik zaakceptował jego treść.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na ogólnodostępnej stronie internetowej sklepu www.seeyourskin.pl , w zakładce „Regulamin promocji”.

  

__________________________________________________

  

 

Regulamin promocji „BLACK FRIDAY, BLACK WEEK -20%”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin Regulamin określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „BLACK FRIDAY, BLACK WEEK -20%”
 2. Promocja jest organizowana przez si si bee Marta Szczepaniak prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Koziej 19A lok. 3, 54-104 Wrocław, NIP - 7521247221 (zwaną dalej „Organizatorem”), e-mail: shop@seeyourskin.pl
 3. Promocja odbywa się w trakcie zakupów dokonywanych jedynie za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.seeyourskin.pl
 4. Promocja obowiązuje od 24 listopada 2023 do 30 listopada 2023r.
 5. Celem promocji jest zachęcenie klientów do zakupu produktów okazji międzynarodowego dnia /tygodnia Black Friday, Black Week.
 6. Administratorem danych osobowych w ramach skorzystania z promocji „BLACK FRIDAY, BLACK WEEK -20%” jest si si bee, Marta Szczepaniak, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: 54-104 Wrocław, ul. Kozia 19A lok. 3, NIP - 7522147221, e-mail: shop@seeyourskin.pl
  Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych i administrowania danymi dostępne są w  zakładce „Polityka prywatności” na stronie sklepu www.seeyourskin.pl
 7. Informacja o możliwości skorzystania z Promocji „BLACK FRIDAY, BLACK WEEK -20%” będzie dostępna w postaci wyświetlanego w dniach od 24 listopada 2023r. do 30 listopada 2023r. banera na stronie sklepu See.Your.Skin, tj. na stronie  www.seeyourskin.pl

 

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która wyraża chęć zakupu dowolnego produktu na stronie sklepu www.seeyourskin.pl oraz jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i spełnia pozostałe warunki Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Produktami, których zakup objęty jest Promocją są wszystkie artykuły dostępne do sprzedaży w sklepie internetowym www.seeyourskin.pl
 4. W ramach Promocji uczestnik dokonujący w okresie trwania Promocji zakupu na dowolną kwotę ma prawo uzyskać 20% zniżki na cały koszyk zakupowy.
 5. Promocja „BLACK FRIDAY, BLACK WEEK -20%” nie dotyczy kosztów wysyłki.

 

POSTĘPOWANIE  REKLAMACYJNE I ZWROTY

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji o nazwie „BLACK FRIDAY, BLACK WEEK -20%”
 2. Wszystkie osoby mają prawo złożyć reklamację do zakupionego towaru w ramach Promocji „BLACK FRIDAY, BLACK WEEK -20%”
 3. Wszystkie osoby mają prawo dokonać zwrotu zakupionego towaru w ramach Promocji „BLACK FRIDAY, BLACK WEEK -20%”
 4. Wszystkie zwroty i reklamacje będą dokonywane i rozpatrywane według ogólnoprzyjętych i aktualnie obowiązujących prawem zasadach, określonych w ogólnym Regulaminie sklepu dostępnym na stronie internetowej sklepu www.seeyourskin.pl
 5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika:
  - zgłaszającego reklamację w związku z udziałem w Promocji „BLACK FRIDAY, BLACK WEEK -20%”,
  - w związku z reklamacją zakupionego produktu,
  - w związku zwrotem,
  wyłącznie w zakresie procedury reklamacyjnej lub procedury zwrotu.
   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Organizator Promocji domniemywa, że przez dokonanie zakupów z w promocji „BLACK FRIDAY, BLACK WEEK -20%” Uczestnik zaakceptował jego treść.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na ogólnodostępnej stronie internetowej sklepu www.seeyourskin.pl , w zakładce „Regulamin promocji”.

   

  __________________________________________________

    

  Regulamin promocji „URLOP -10%”


  POSTANOWIENIA OGÓLNE
   

  1. Niniejszy regulamin Regulamin określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „URLOP -10%”.
  2. Promocja jest organizowana przez si si bee Marta Szczepaniak prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Koziej 19A lok. 3, 54-104 Wrocław, NIP - 7521247221 (zwaną dalej „Organizatorem”), e-mail: shop@seeyourskin.pl
  3. Promocja odbywa się w trakcie zakupów dokonywanych jedynie za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.seeyourskin.pl
  4. Promocja obowiązuje od 23.05.2024 do 26.05.2024r.
  5. Celem promocji jest zachęcenie klientów do zakupu produktów z opóźnionym terminem wysyłki z powodu urlopu.
  6. Administratorem danych osobowych w ramach skorzystania z promocji „URLOP” jest si si bee, Marta Szczepaniak, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: 54-104 Wrocław, ul. Kozia 19A lok. 3, NIP - 7522147221, e-mail: shop@seeyourskin.pl
   Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych i administrowania danymi dostępne są w  zakładce „Polityka prywatności” na stronie sklepu www.seeyourskin.pl
  7. Informacja o możliwości skorzystania z Promocji „URLOP” będzie dostępna w postaci wyświetlanego w dniach od 23 maja 2024r. do 27 maja 2024. banera na stronie sklepu See.Your.Skin, tj. na stronie  www.seeyourskin.pl

   

  ZASADY PROMOCJI

  1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która wyraża chęć zakupu dowolnego produktu na stronie sklepu www.seeyourskin.pl z opóźnionym terminem wysyłki z powodu urlopu oraz jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i spełnia pozostałe warunki Regulaminu.
  2. Kod promocji brzmi: URLOP
  3. Kod o treści URLOP należy wpisać w koszyku zakupowym podczas podawania informacji niezbędnych do realizacji złożonego zamówienia. 
  4. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
  5. Produktami, których zakup objęty jest Promocją są wszystkie artykuły dostępne do sprzedaży w sklepie internetowym www.seeyourskin.pl
  6. W ramach Promocji uczestnik dokonujący w okresie trwania Promocji jednorazowego zakupu na dowolną kwotę ma prawo użyć kodu URLOP i tym samym uzyskać 10% zniżki na cały koszyk zakupowy.
  7. Promocja URLOP nie dotyczy kosztów wysyłki.
  8. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.

   

  POSTĘPOWANIE  REKLAMACYJNE I ZWROTY

  1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji nazwie „URLOP -10%”
  2. Wszystkie osoby mają prawo złożyć reklamację do zakupionego towaru w ramach Promocji „URLOP -10%”
  3. Wszystkie osoby mają prawo dokonać zwrotu zakupionego towaru w ramach Promocji „URLOP -10%”
  4. Wszystkie zwroty i reklamacje będą dokonywane i rozpatrywane według ogólnoprzyjętych i aktualnie obowiązujących prawem zasadach, określonych w ogólnym Regulaminie sklepu dostępnym na stronie internetowej sklepu www.seeyourskin.pl
  5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika:
   - zgłaszającego reklamację w związku z udziałem w Promocji URLOP,
   - w związku z reklamacją zakupionego produktu,
   - w związku zwrotem,
   wyłącznie w zakresie procedury reklamacyjnej lub procedury zwrotu.
    

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Organizator Promocji domniemywa, że przez dokonanie zakupów z kodem URLOP Uczestnik zaakceptował jego treść.
  2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
  3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na ogólnodostępnej stronie internetowej sklepu www.seeyourskin.pl , w zakładce „Regulamin promocji”.

   

  __________________________________________________

   

  W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu:

  office@seeyourskin.pl
  +48 607 868 689